Indeks 
Protokol
PDF 129kWORD 29k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. EF-statistikker over migration og international beskyttelse ***I 

Betænkning: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

GenstandAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+492, 109, 35

 2. EU's tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser *** 

Henstilling: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

GenstandAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelses-procedureAN+607, 25, 15

 3. Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ***I 

Betænkning: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale20kor.udv.AN+610, 31, 8
Erklæringer fra Kommissionen21kor.udv.+

 4. Aftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik *** 

Henstilling: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

GenstandAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelses-procedureAN+612, 19, 20

 5. International overenskomst om olivenolie og spiseoliven *** 

Henstilling: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

GenstandAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelses-procedureAN+627, 11, 17

 6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan 

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0194/2019) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)

GenstandAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: udnævnelse af Viorel ȘtefanSEC-222, 372, 57

 7. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić 

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0195/2019) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)

GenstandAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: udnævnelse af Ivana MaletićSEC+329, 264, 55

 8. Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I 

Betænkning: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale155kor.udv.AN+591, 29, 33
Erklæring fra Kommissionen156kor.udv.+

 9. Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) ***I 

Betænkning: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+526, 98, 26

 10. Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I 

Betænkning: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+533, 57, 62

 11. Kapitalkrav (forordning) ***I 

Betænkning: Peter Simon (A8-0242/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+490, 52, 111

 12. Kapitalkrav (direktiv) ***I 

Betænkning: Peter Simon (A8-0243/2018)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2revkor.udv.AN+483, 53, 114

 13. Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I 

Betænkning: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+546, 66, 42

 14. Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I 

Betænkning: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+532, 71, 51

 15. Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I 

Betænkning: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Tekst som helhed1kor.udv.+
Afstemning: Kommissionens forslagAN+448, 199, 8

 16. Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I 

Betænkning: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+521, 70, 65

 17. Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I 

Betænkning: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+523, 73, 59

 18. Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I 

Betænkning: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2revkor.udv.AN+519, 77, 56

 19. Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) ***I 

Betænkning: Markus Ferber (A8-0295/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+534, 63, 55

 20. Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) ***I 

Betænkning: Markus Ferber (A8-0296/2018)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+534, 70, 45

 21. Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I 

Betænkning: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale134kor.udv.AN+466, 145, 37
Erklæring fra Kommissionen135kor.udv.+
Udkast til lovgivningsmæssig retsakt
Tekst som helhed134PCkor.udv.
Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg – afstemning under ét1-50
52
54-55
57-133
kor.udv.
Artikel 1, § 2134PC1kor.udv.
51kor.udv.
136GUE/NGL
Artikel 1, § 353S=
137S=
kor.udv.
GUE/NGL
134PC2kor.udv.
Artikel 1, § 4138SGUE/NGL
Artikel 1, § 6139SGUE/NGL
56kor.udv.
134PC3kor.udv.
Artikel 1, § 7140GUE/NGL
134PC4kor.udv.
Afstemning: Kommissionens forslagAN

 22. En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I 

Betænkning: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale104kor.udv.AN+472, 142, 39
Fælles erklæring105kor.udv.+

 23. Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I 

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale359kor.udv.AN+571, 60, 20
Udkast til lovgivningsmæssig retsakt
Tekst som helhed359PC1kor.udv.
Bilag V, del E359PC2kor.udv.AN
Afstemning: Kommissionens forslagAN
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Mindst 38 medlemmerBilag V, del D i ændringsforslag 359
Anmodning om særskilt afstemning
Mindst 38 medlemmerBilag V, del D i ændringsforslag 359

 24. Forordning om europæisk erhvervsstatistik ***I 

Betænkning: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale55kor.udv.AN+576, 25, 46

 25. OLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed ***I 

Betænkning: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg – afstemning under ét1-4
7-110
114-140
kor.udv.+
Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg – særskilt afstemning5kor.udv.vs/VE-263, 372, 15
6kor.udv.vs+
111kor.udv.vs+
112kor.udv.vs+
113kor.udv.vs+
Artikel 1, § 1, nr. 4, efter litra a
Forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Artikel 4, efter stk. 2
142PPEAN-278, 325, 45
Efter § 15141PPEAN
Afstemning: Kommissionens forslagAN+465, 130, 51
Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&D:ændringsforslag 141, 142
Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL:ændringsforslag 5, 6, 111, 112, 113

 26. Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I 

Betænkning: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

GenstandAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afslutning af førstebehandlingen+

 27. Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I 

Betænkning: Maria Grapini (A8-0464/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Delegation af beføjelser62-71kor.udv.+
Afstemning: Kommissionens forslagAN+558, 35, 52

 28. Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer ***I 

Betænkning: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale42kor.udv.AN+616, 7, 21

 29. Fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger ***I 

Betænkning: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale77kor.udv.AN+592, 52, 9
Erklæring fra Kommissionen78+

 30. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum ***I 

Betænkning: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale326kor.udv.AN+511, 123, 9

 31. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I 

Betænkning: Nuno Melo (A8-0348/2018)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale312kor.udv.AN+510, 130, 9

 32. Netværk af indvandringsforbindelsesofficerer ***I 

Betænkning: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale69kor.udv.AN+414, 191, 44

 33. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed ***I 

Betænkning: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

GenstandAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale110kor.udv.AN+578, 30, 25
Erklæring fra Kommissionen111kor.udv.+
Seneste opdatering: 12. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik