Index 
Notulen
PDF 128kWORD 28k
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I 

Verslag: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+492, 109, 35

 2. Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I 

Aanbeveling: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringsprocedureHS+607, 25, 15

 3. Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I 

Verslag: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord20commissieHS+610, 31, 8
verklaringen van de Commissie21commissie+

 4. Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ***I 

Aanbeveling: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringsprocedureHS+612, 19, 20

 5. Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven ***I 

Aanbeveling: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringsprocedureHS+627, 11, 17

 6. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan 

Verslag: Indrek Tarand (A8-0194/2019) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: benoeming van Viorel ȘtefanGeh.S-222, 372, 57

 7. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić 

Verslag: Indrek Tarand (A8-0195/2019) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: Benoeming van Ivana MaletićGeh.S+329, 264, 55

 8. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I 

Verslag: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord155commissieHS+591, 29, 33
verklaring van de Commissie156commissie+

 9. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I 

Verslag: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+526, 98, 26

 10. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I 

Verslag: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+533, 57, 62

 11. Kapitaalvereisten (verordening) ***I 

Verslag: Peter Simon (A8-0242/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+490, 52, 111

 12. Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I 

Verslag: Peter Simon (A8-0243/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2revcommissieHS+483, 53, 114

 13. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I 

Verslag: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+546, 66, 42

 14. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I 

Verslag: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+532, 71, 51

 15. Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I 

Verslag: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
gehele tekst1commissie+
stemming: voorstel van de CommissieHS+448, 199, 8

 16. Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I 

Verslag: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+521, 70, 65

 17. Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I 

Verslag: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+523, 73, 59

 18. Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I 

Verslag: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2revcommissieHS+519, 77, 56

 19. Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I 

Verslag: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+534, 63, 55

 20. Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I 

Verslag: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+534, 70, 45

 21. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I 

Verslag: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord134commissieHS+466, 145, 37
verklaring van de Commissie135commissie+
Ontwerp van wetgevingshandeling
gehele tekst134DDcommissie
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-50
52
54-55
57-133
commissie
art 1, § 2134DD1commissie
51commissie
136GUE/NGL
art 1, § 353S=
137S=
commissie
GUE/NGL
134DD2commissie
art 1, § 4138SGUE/NGL
art 1, § 6139SGUE/NGL
56commissie
134DD3commissie
art 1, § 7140GUE/NGL
134DD4commissie
stemming: voorstel van de CommissieHS

 22. Europese Arbeidsautoriteit ***I 

Verslag: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord104commissieHS+472, 142, 39
gemeenschappelijke verklaring105commissie+

 23. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I 

Verslag: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord359commissieHS+571, 60, 20
Ontwerp van wetgevingshandeling
gehele tekst359DD1commissie
bijlage V, deel E359DD2commissieHS
stemming: voorstel van de CommissieHS
Verzoeken om hoofdelijke stemming
meer dan 38 leden:bijlage V, deel D, van AM 359
Verzoeken om aparte stemming
meer dan 38 leden:bijlage V, deel D, van AM 359

 24. Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken ***I 

Verslag: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord55commissieHS+576, 25, 46

 25. Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie ***I 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-4
7-110
114-140
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming5commissieas/ES-263, 372, 15
6commissieas+
111commissieas+
112commissieas+
113commissieas+
art 1, § 1, punt 4, na letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013, art 4, na § 2
142PPEHS-278, 325, 45
na overw 15141PPEHS
stemming: voorstel van de CommissieHS+465, 130, 51
Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D:amendementen 141, 142
Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL:amendementen 5, 6, 111, 112, 113

 26. Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I 

Verslag: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
sluiting van de eerste lezing+

 27. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I 

Verslag: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
delegatie
van bevoegdheden
62-71commissie+
stemming: voorstel van de CommissieHS+558, 35, 52

 28. Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven ***I 

Verslag: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord42commissieHS+616, 7, 21

 29. Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens ***I 

Verslag: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord77commissieHS+592, 52, 9
verklaring van de Commissie78+

 30. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I 

Verslag: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord326commissieHS+511, 123, 9

 31. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I 

Verslag: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord312commissieHS+510, 130, 9

 32. Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I 

Verslag: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord69commissieHS+414, 191, 44

 33. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft ***I 

Verslag: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord110commissieHS+578, 30, 25
verklaring van de Commissie111commissie+
Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid