Indeks 
Protokół
PDF 132kWORD 29k
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I 

Sprawozdanie: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+492, 109, 35

 2. Przystąpienie UE do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych *** 

Zalecenie: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: procedura zgodygi+607, 25, 15

 3. Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***I 

Sprawozdanie: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie20komisjagi+610, 31, 8
Oświadczenia Komisji21komisja+

 4. Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** 

Zalecenie: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: procedura zgodygi+612, 19, 20

 5. Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych *** 

Zalecenie: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: procedura zgodygi+627, 11, 17

 6. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan 

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0194/2019) (Głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: powołanie Viorela Ștefanataj-222, 372, 57

 7. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić 

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0195/2019) (Głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: powołanie Ivany Maletićtaj+329, 264, 55

 8. Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I 

Sprawozdanie: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie155komisjagi+591, 29, 33
Oświadczenie Komisji156komisja+

 9. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I 

Sprawozdanie: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+526, 98, 26

 10. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I 

Sprawozdanie: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+533, 57, 62

 11. Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I 

Sprawozdanie: Peter Simon (A8-0242/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+490, 52, 111

 12. Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I 

Sprawozdanie: Peter Simon (A8-0243/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2revkomisjagi+483, 53, 114

 13. Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania ***I 

Sprawozdanie: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+546, 66, 42

 14. Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmiana dyrektywy 98/26/WE ***I 

Sprawozdanie: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+532, 71, 51

 15. Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I 

Sprawozdanie: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Całość tekstu1komisja+
Głosowanie: wniosek Komisjigi+448, 199, 8

 16. Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I 

Sprawozdanie: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+521, 70, 65

 17. Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I 

Sprawozdanie: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+523, 73, 59

 18. Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I 

Sprawozdanie: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2revkomisjagi+519, 77, 56

 19. Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I 

Sprawozdanie: Markus Ferber (A8-0295/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+534, 63, 55

 20. Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I 

Sprawozdanie: Markus Ferber (A8-0296/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+534, 70, 45

 21. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I 

Sprawozdanie: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie134komisjagi+466, 145, 37
Oświadczenie Komisji135komisja+
Projekt aktu prawnego
Całość tekstu134ockomisja
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne1-50
52
54-55
57-133
komisja
Art. 1 ust. 2134oc1komisja
51komisja
136GUE/NGL
Art. 1 ust. 353s=
137s=
komisja
GUE/NGL
134oc2komisja
Art. 1 ust. 4138sGUE/NGL
Art. 1 ust. 6139sGUE/NGL
56komisja
134oc3komisja
Art. 1 ust. 7140GUE/NGL
134oc4komisja
Głosowanie: wniosek Komisjigi

 22. Europejski Urząd ds. Pracy ***I 

Sprawozdanie: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie104komisjagi+472, 142, 39
Wspólne oświadczenie105komisja+

 23. Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I 

Sprawozdanie: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie359komisjagi+571, 60, 20
Projekt aktu prawnego
Całość tekstu359oc1komisja
Załącznik V część E359oc2komisjagi
Głosowanie: wniosek Komisjigi
Wnioski o głosowanie imienne
Ponad 38 posłów:załącznik V część D poprawki 359
Wnioski o głosowanie odrębne
Ponad 38 posłów:załącznik V część D poprawki 359

 24. Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej ***I 

Sprawozdanie: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie55komisjagi+576, 25, 46

 25. Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską ***I 

Sprawozdanie: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne1-4
7-110
114-140
komisja+
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej: głosowania odrębne5komisjago/ge-263, 372, 15
6komisjago+
111komisjago+
112komisjago+
113komisjago+
Art. 1 akapit 1 pkt 4 po lit. a)
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013, art. 4, po ust. 2
142PPEgi-278, 325, 45
Po motywie 15141PPEgi
Głosowanie: wniosek Komisjigi+465, 130, 51
Wnioski o głosowanie imienne
S&D:poprawki 141, 142
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:poprawki 5, 6, 111, 112, 113

 26. Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I 

Sprawozdanie: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Zakończenie pierwszego czytania+

 27. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I 

Sprawozdanie: Maria Grapini (A8-0464/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Przekazanie
uprawnień
62-71komisja+
Głosowanie: wniosek Komisjigi+558, 35, 52

 28. Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I 

Sprawozdanie: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie42komisjagi+616, 7, 21

 29. Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I 

Sprawozdanie: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie77komisjagi+592, 52, 9
Oświadczenie Komisji78+

 30. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I 

Sprawozdanie: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie326komisjagi+511, 123, 9

 31. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I 

Sprawozdanie: Nuno Melo (A8-0348/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie312komisjagi+510, 130, 9

 32. Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji ***I 

Sprawozdanie: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie69komisjagi+414, 191, 44

 33. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa ***I 

Sprawozdanie: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie110komisjagi+578, 30, 25
Oświadczenie Komisji111komisja+
Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności