Indeks 
Zapisnik
PDF 354kWORD 89k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. travnja 2019. o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (rasprava)
 5.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (rasprava)
 6.Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (rasprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Glasovanje
  8.1.Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***I (glasovanje)
  8.2.Pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla*** (glasovanje)
  8.3.Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)
  8.4.Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza *** (glasovanje)
  8.5.Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama *** (glasovanje)
  8.6.Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan (glasovanje)
  8.7.Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić (glasovanje)
  8.8.Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I (glasovanje)
  8.9.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.10.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.11.Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.12.Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.13.Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.14.Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.15.Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I (glasovanje)
  8.16.Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I (glasovanje)
  8.17.Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I (glasovanje)
  8.18.Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I (glasovanje)
  8.19.Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.20.Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.21.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (glasovanje)
  8.22.Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (glasovanje)
  8.23.Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I (glasovanje)
  8.24.Uredba o europskoj poslovnoj statistici ***I (glasovanje)
  8.25.Istrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja ***I (glasovanje)
  8.26.Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I (glasovanje)
  8.27.Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I (glasovanje)
  8.28.Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva ***I (glasovanje)
  8.29.Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima ***I (glasovanje)
  8.30.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I (glasovanje)
  8.31.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I (glasovanje)
  8.32.Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju ***I (glasovanje)
  8.33.Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti ***I (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Stanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon ciklona Idai (rasprava)
 14.Stanje u Libiji (rasprava)
 15.Priznavanje SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i moguće pripajanje naselja na Zapadnoj obali (rasprava)
 16.Stanje u Sudanu (rasprava)
 17.Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (rasprava)
 18.Tumačenje Poslovnika (daljnje mjere)
 19.Priopćenje predsjedništva
 20.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)
 21.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (rasprava)
 22.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (rasprava)
 23.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (rasprava)
 24.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (rasprava)
 25.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (rasprava)
 26.Moguće izručenje Juliana Assangea (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan
 Prilog 2 - Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik se osvrnuo na požar koji je prošle noći zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu. Uime Parlamenta zahvalio je pariškoj vatrogasnoj službi.


3. Podnošenje dokumenata

Podnesen je sljedeći dokument:

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) – odbor JURI - izvjestitelj: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. travnja 2019. o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. travnja 2019. o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave i također su se osvrnuli na požar u katedrali Notre-Dame u Parizu.

Predsjednik je istaknuo ulogu Parlamenta tijekom postupka pregovora o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Govorili su Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerard Batten u ime Kluba zastupnika ENF-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, nezavisni zastupnik, Elmar Brok (predsjedavajuća je odala počast Elmaru Broku, kojemu je ovo bio posljednji govor), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen i Gunnar Hökmark.

Govorili su Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.


5. Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 15. studenog 2018. (točka 5.4 zapisnika od 15.11.2018.).

Enrique Calvet Chambon predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Maria Arena (izvjestiteljica za mišljenje odbora FEMM), Dennis Radtke u ime Kluba zastupnika PPE-a, Javi López u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre u ime Kluba zastupnika ECR-a, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joëlle Mélin u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen i Christofer Fjellner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias i Tania González Peñas.

Govorili su Marianne Thyssen i Enrique Calvet Chambon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.21 zapisnika od 16.4.2019..


6. Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 11. prosinca 2018. (točka 5.3 zapisnika od 11.12.2018.).

Jeroen Lenaers predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Jens Geier (izvjestitelj za mišljenje odbora BUDG), Karima Delli (izvjestiteljica za mišljenje odbora TRAN), Angel Dzhambazki (izvjestitelj za mišljenje odbora JURI), Emilian Pavel (izvjestitelj za mišljenje odbora LIBE), Jordi Solé (izvjestitelj za mišljenje odbora FEMM), David Casa u ime Kluba zastupnika PPE-a, Georgi Pirinski u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marian Harkin u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rina Ronja Kari u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas i Marita Ulvskog.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka i Notis Marias.

Govorili su Marianne Thyssen i Jeroen Lenaers.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.22 zapisnika od 16.4.2019..


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

7. Dobrodošlica

Predsjedavajući je u ime Europskog parlamenta izrazio dobrodošlicu aktivistici Greti Thunberg koja sjednicu prati s počasne galerije.

°
° ° °

Govorili su Franck Proust i Jean-Marie Cavada.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0359)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.2. Pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla*** (glasovanje)

Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0360)

Parlament je odobrio pristupanje Europske unije tom aktu.

Govorili su:

Marianne Thyssen (članica Komisije) kako bi obrazložila stajalište Komisije.


8.3. Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVE KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0361)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.4. Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0362)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.5. Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

Eleonora Forenza (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0363)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.6. Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Viorela Ştefana za člana Revizorskog suda [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)
(Tajno glasovanje (članak 180.a, stavak 1. Poslovnika))
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1. zapisnika od 16.4.2019.)

Indrek Tarand (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

IMENOVANJE VIORELA ŞTEFANA

Odbijeno (P8_TA(2019)0364).


8.7. Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)
(Tajno glasovanje (članak 180.a, stavak 1. Poslovnika))
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2. zapisnika od 16.4.2019.)

IMENOVANJE IVANE MALETIĆ

Usvojeno (P8_TA(2019)0365)

Govorili su:

Željana Zovko.


8.8. Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0366)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.9. Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0367)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Wolf Klinz (izvjestitelj).


8.10. Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0368)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.11. Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0369)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.12. Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0370)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.13. Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0371)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Gunnar Hökmark (izvjestitelj).


8.14. Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0372)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.15. Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0373)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.16. Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0374)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Pervenche Berès (izvjestiteljica).


8.17. Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.18. Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0376)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.19. Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0377)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.20. Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0378)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.21. Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 15. studenog 2018. (točka 5.4 zapisnika od 15.11.2018.).

Govorila je Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a kako bi zatražio glasovanje o amandmanima prije sklapanja privremenog sporazuma, sukladno članku 59. stavku 3. Poslovnika.

Govorio je Enrique Calvet Chambon (izvjestitelj), koji se usprotivio tom zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (157 za, 487 protiv, 7 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0379)

Govorili su:

Enrique Calvet Chambon, o ishodu glasovanju.


8.22. Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 11. prosinca 2018. (točka 5.3 zapisnika od 11.12.2018.).

PRIVREMENI SPORAZUM i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0380)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.23. Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

Rasprava je održana 15. siječnja 2018. (točka 13 zapisnika od 15.1.2018.).

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 16. siječnja 2018. (točka 5.3 zapisnika od 16.1.2018.).

Gabriel Mato (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Govorio je Peter van Dalen (koji predstavlja zastupnike koji su dosegnuli niski prag) kako bi zatražio glasovanje o amandmanima prije sklapanja privremenog sporazuma, sukladno članku 59. stavku 3. Poslovnika.

Govorili su Yannick Jadot i Gabriel Mato, koji su se usprotivili zahtjevu.

Parlament je odbio taj zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0381)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.24. Uredba o europskoj poslovnoj statistici ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 19. travnja 2018. (točka 10.10 zapisnika od 19.4.2018.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0382)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.25. Istrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0383)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.26. Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 15. siječnja 2019. (točka 8.1 zapisnika od 15.1.2019.).

Rasprava je održana 3. travnja 2019. (točka 18 zapisnika od 3.4.2019.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0384)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.27. Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 15. siječnja 2019. (točka 8.8 zapisnika od 15.1.2019.).

Rasprava je održana 3. travnja 2019. (točka 18 zapisnika od 3.4.2019.).

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0385)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.28. Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0386)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Andrejs Mamikins (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.


8.29. Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0387)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.30. Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I (glasovanje)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

Rasprava je održana 27. ožujka 2019. (točka 24 zapisnika od 27.3.2019.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0388)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.31. Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I (glasovanje)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

Rasprava je održana 27. ožujka 2019. (točka 24 zapisnika od 27.3.2019.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0389)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.32. Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0390)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Cécile Kashetu Kyenge (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.


8.33. Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0391)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner i Stanislav Polčák

Izvješće: Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Izvješće: Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Izvješće: Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Izvješće: Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Izvješće: Othmar Karas i Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Izvješće: Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Izvješće: Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth i Nicola Caputo

Izvješće: Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins i Jan Zahradil.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:32 h.)


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Mireille D'Ornano priopćila je da je bila nazočna, ali da njezino ime nije na popisu nazočnih.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Stanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon ciklona Idai (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Stanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon ciklona Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) i Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) dali su izjave.

Govorili su Paulo Rangel u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika S&D-a, João Pimenta Lopes u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, José Manuel Fernandes i Carlos Zorrinho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria i Ana Gomes.

Govorili su Christos Stylianides i Melania Gabriela Ciot.

Rasprava je zaključena.


14. Stanje u Libiji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Libiji (2019/2693(RSP))

Govorio je Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a.

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant i Kati Piri.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


15. Priznavanje SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i moguće pripajanje naselja na Zapadnoj obali (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Priznavanje SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i moguće pripajanje naselja na Zapadnoj obali (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a i Maria Arena, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Cristian Dan Preda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek i Kostas Papadakis.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.


16. Stanje u Sudanu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Sudanu (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su Joachim Zeller u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Paul Rübig.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


17. Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Danuta Maria Hübner u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, nezavisni zastupnik, Carlos Coelho i Eugen Freund.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Paul Rübig radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice, Eugen Freund, koji je na pitanje odgovorio, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias i David McAllister, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Julian King i Melania Gabriela Ciot.

Rasprava je zaključena.


18. Tumačenje Poslovnika (daljnje mjere)

Tumačenja članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje, i članka 149.a stavka 2. Poslovnika, koja je dao odbor AFCO, objavljena su na jučerašnjoj dnevnoj sjednici (točka 7. zapisnika od 15.4.2019.).

Klub zastupnika EFDD-a podnio je prigovor na tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika u roku od 24 sata utvrđenom u članku 226. stavka 4. Poslovnika.

Stoga se spomenuto tumačenje uvrštava na glasovanje u srijedu, 17. travnja 2019.

Na tumačenje članka 149.a stavka 2. Poslovnika nije podnesen prigovor u roku od 24 sata. Spomenuto je tumačenje stoga usvojeno.


19. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je priopćio da na zajedničko stajalište odbora DEVE i odbora BUDG o produženju Uzajamnog fonda EU-a za Srednjoafričku Republiku, najavljeno na jučerašnjoj dnevnoj sjednici (točka 8 zapisnika od 15.4.2019.), nije podnesen prigovor u roku od 24 sata.

Predsjednik će stoga Komisiji službeno proslijediti spomenuto zajedničko stajalište.


20. Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Dan Nica (A8-0401/2018)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prva rasprava održana je 11. prosinca 2018. (točka 23 zapisnika od 11.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 12. prosinca 2018. (točka 12.11 zapisnika od 12.12.2018. i točka 12.12 zapisnika od 12.12.2018.).

Dan Nica i Christian Ehler predstavili su izvješće.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su Lola Sánchez Caldentey (izvjestiteljica za mišljenje odbora DEVE), Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje odbora BUDG), Martina Dlabajová (izvjestiteljica za mišljenje odbora CONT), Cristian-Silviu Buşoi (izvjestitelj za mišljenje odbora ENVI), Henna Virkkunen (izvjestiteljica za mišljenje odbora TRAN), Lambert van Nistelrooij (izvjestitelj za mišljenje odbora REGI), Elsi Katainen (izvjestiteljica za mišljenje odbora AGRI), Liliana Rodrigues (izvjestiteljica za mišljenje odbora CULT), Jerzy Buzek u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz u ime Kluba zastupnika S&D-a, Evžen Tošenovský u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jakop Dalunde u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni i Željana Zovko.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić i Alojz Peterle.

Govorili su Carlos Moedas, Dan Nica i Christian Ehler.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 17.4.2019. i točka 8.4 zapisnika od 17.4.2019..


21. Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti predstavio je izvješće.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su Miroslav Mikolášik (izvjestitelj za mišljenje odbora ENVI), Othmar Karas u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila Maria Grapini.

Govorili su Elżbieta Bieńkowska i Nicola Danti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 17.4.2019..


22. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose predstavila je izvješće.

Govorio je Francis Zammit Dimech (izvjestitelj za mišljenje odbora JURI).

Govorio je Mariya Gabriel (povjerenica Komisije).

Govorili su Anna Záborská (izvjestiteljica za mišljenje odbora ITRE), Philippe Juvin u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Julia Reda u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Nicola Danti.

Govorili su Mariya Gabriel i Christel Schaldemose.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 17.4.2019..


23. Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Schirdewan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Julia Reda u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu i Stanislav Polčák.

Govorili su Věra Jourová i Daniel Dalton.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 17.4.2019..


24. Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani]. [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prva rasprava održana je 10. prosinca 2018. (točka 15. zapisnika od 10.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 11. prosinca 2018. (točka 5.7 zapisnika od 11.12.2018.).

Pilar Ayuso predstavila je izvješće.

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Ricardo Serrão Santos (izvjestitelj za mišljenje odbora PECH) i Angélique Delahaye u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su Miriam Dalli u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anja Hazekamp u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sirpa Pietikäinen i Cristian-Silviu Buşoi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Govorili su Jyrki Katainen i Pilar Ayuso.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 17.4.2019..


25. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual predstavio je izvješće.

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Tiemo Wölken (izvjestitelj za mišljenje odbora ENVI), Kosma Złotowski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Julia Reda u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias i Alojz Peterle.

Govorili su Jyrki Katainen i Luis de Grandes Pascual.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 17.4.2019..


26. Moguće izručenje Juliana Assangea (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Moguće izručenje Juliana Assangea (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, William (The Earl of) Dartmouth u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stelios Kouloglou, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth o govoru Steliosa Koulogloua i kako bi odgovorio na njegovo pitanje postavljeno podizanjem plave kartice, i Ana Miranda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila Kateřina Konečná.

Govorili su Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Rasprava je zaključena.


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 637.987/OJME).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:15 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Prilog 1 - Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Prilog 2 - Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti