Index 
Jegyzőkönyv
PDF 363kWORD 89k
2019. április 16., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Az Európai Tanács 2019. április 10-i ülésének következtetései az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről (vita)
 5.Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (vita)
 6.Európai Munkaügyi Hatóság ***I (vita)
 7.Köszöntés
 8.Szavazások órája
  
8.1.A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák ***I (szavazás)
  
8.2.Az EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez*** (szavazás)
  
8.3.Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése ***I (szavazás)
  
8.4.EU–Fülöp-szigetek-megállapodás a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *** (szavazás)
  
8.5.Nemzetközi megállapodás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról *** (szavazás)
  
8.6.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Viorel Ștefan (szavazás)
  
8.7.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Ivana Maletić (szavazás)
  
8.8.Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme ***I (szavazás)
  
8.9.Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv) ***I (szavazás)
  
8.10.Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet) ***I (szavazás)
  
8.11.Tőkekövetelmények (rendelet) ***I (szavazás)
  
8.12.Tőkekövetelmények (irányelv) ***I (szavazás)
  
8.13.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet) ***I (szavazás)
  
8.14.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv) ***I (szavazás)
  
8.15.Államkötvény-fedezetű értékpapírok ***I (szavazás)
  
8.16.Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok ***I (szavazás)
  
8.17.A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása ***I (szavazás)
  
8.18.A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv) ***I (szavazás)
  
8.19.A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv) ***I (szavazás)
  
8.20.A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet) ***I (szavazás)
  
8.21.Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (szavazás)
  
8.22.Európai Munkaügyi Hatóság ***I (szavazás)
  
8.23.A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme ***I (szavazás)
  
8.24.Az európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet ***I (szavazás)
  
8.25.Az OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés ***I (szavazás)
  
8.26.A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása ***I (szavazás)
  
8.27.A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I (szavazás)
  
8.28.A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása ***I (szavazás)
  
8.29.A személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös kerete ***I (szavazás)
  
8.30.Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén ***I (szavazás)
  
8.31.Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén ***I (szavazás)
  
8.32.Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata ***I (szavazás)
  
8.33.A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása ***I (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az Idai ciklon utáni helyzet Mozambikban, Malawiban és Zimbabwében (vita)
 14.A líbiai helyzet (vita)
 15.A Golán-fennsík izraeli területként való elismerése az USA által, valamint a ciszjordániai telepek lehetséges annektálása (vita)
 16.A szudáni helyzet (vita)
 17.Az európai választások integritásának védelme, különös tekintettel a kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre (vita)
 18.Az elnök közleménye
 19.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I – Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (vita)
 20.Piacfelügyelet és termékmegfelelőség ***I (vita)
 21.Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása ***I (vita)
 22.Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése ***I (vita)
 23.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (vita)
 24.A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa ***I (vita)
 25.Julian Assange lehetséges kiadatása (vita)
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Viorel Ștefan
 2. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Ivana Maletić


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz az elmúlt éjszaka a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvésszel kapcsolatban. A Parlament nevében köszönetet mond a párizsi tűzoltóknak.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtották be:

- ***I Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Szájer József (A8-0190/2019)


4. Az Európai Tanács 2019. április 10-i ülésének következtetései az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2019. április 10-i ülésének következtetései az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesznek, és megemlítik a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészt is.

Az elnök hangsúlyozza a Parlament szerepét az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről szóló tárgyalások folyamatában.

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, független, Elmar Brok (az elnök tiszteletét nyilvánítja Elmar Broknak, akinek ez az utolsó felszólalása), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen és Gunnar Hökmark.

Felszólal Jean-Claude Juncker és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.


5. Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (vita)

Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. november 15. (2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.4. pont ).

Enrique Calvet Chambon előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Maria Arena (a(z) FEMM bizottság véleményének előadója), Dennis Radtke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen és Christofer Fjellner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias és Tania González Peñas.

Felszólal Marianne Thyssen és Enrique Calvet Chambon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.21. pont .


6. Európai Munkaügyi Hatóság ***I (vita)

Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. december 11. (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.3. pont ).

Jeroen Lenaers előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Jens Geier (a BUDG bizottság véleményének előadója), Karima Delli (a(z) TRAN bizottság véleményének előadója), Angel Dzhambazki (a(z) JURI bizottság véleményének előadója), Emilian Pavel (a(z) LIBE bizottság véleményének előadója), Jordi Solé (a(z) FEMM bizottság véleményének előadója), David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Georgi Pirinski, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas és Marita Ulvskog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka és Notis Marias.

Felszólal Marianne Thyssen és Jeroen Lenaers.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.22. pont .


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

7. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló Greta Thunberg aktivistát.

°
° ° °

Felszólal Franck Proust és Jean-Marie Cavada.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0359)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.2. Az EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez*** (szavazás)

Ajánlás az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0360)

A Parlament egyetért az Európai Uniónak a szöveghez való csatlakozásával.

Felszólalások

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja), aki pontosítást tesz a Bizottság álláspontját illetően.


8.3. Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése ***I (szavazás)

Jelentés az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0361)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.4. EU–Fülöp-szigetek-megállapodás a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0362)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.5. Nemzetközi megállapodás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról *** (szavazás)

Ajánlás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Eleonora Forenza (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0363)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Viorel Ștefan (szavazás)

Jelentés Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése))
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.4.16-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

Indrek Tarand (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

VIOREL ŞTEFAN JELÖLÉSE

Elutasítva. (P8_TA(2019)0364).


8.7. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Ivana Maletić (szavazás)

Jelentés Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése))
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.4.16-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )

IVANA MALETIĆ JELÖLÉSE

Elfogadva. (P8_TA(2019)0365)

Felszólalások

Željana Zovko.


8.8. Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme ***I (szavazás)

Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0366)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.9. Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0367)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Wolf Klinz (előadó).


8.10. Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0368)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.11. Tőkekövetelmények (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0369)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.12. Tőkekövetelmények (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0370)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.13. A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0371)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Gunnar Hökmark (előadó).


8.14. A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 2011/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0372)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.15. Államkötvény-fedezetű értékpapírok ***I (szavazás)

Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0373)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.16. Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok ***I (szavazás)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0374)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Pervenche Berès (előadó).


8.17. A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.18. A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0376)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.19. A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0377)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.20. A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0378)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.21. Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. november 15. (2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.4. pont ).

Felszólal Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

Felszólal: Enrique Calvet Chambon (előadó), aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (157 mellette, 487 ellene, 7 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0379)

Felszólalások

Enrique Calvet Chambon A szavazást követően.


8.22. Európai Munkaügyi Hatóság ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. december 11. (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.3. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0380)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.23. A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme ***I (szavazás)

Jelentés a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A vita időpontja: 2018. január 15. (a 2018.1.15-i jegyzőkönyv 13. pontja).

A kérdést 2018. január 16-án az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2018.1.16-i jegyzőkönyv, 5.3. pont ).

Gabriel Mato (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Felszólal Peter van Dalen (legalább az alacsony érvényességi küszöböt elérő számú képviselő nevében), aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

Felszólal Yannick Jadot és Gabriel Mato, akik ellenzik a kérést.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0381)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.24. Az európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet ***I (szavazás)

Jelentés az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. április 19. (2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.10. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0382)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.25. Az OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0383)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.26. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A kérdést 2019. január 15-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.1. pont ).

A vita időpontja: 2019. április 3. (2019.4.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0384)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.27. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A kérdést 2019. január 15-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.8. pont ).

A vita időpontja: 2019. április 3. (2019.4.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0385)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.28. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása ***I (szavazás)

Jelentés a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0386)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Andrejs Mamikins (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.


8.29. A személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös kerete ***I (szavazás)

Jelentés az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0387)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.30. Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén ***I (szavazás)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 24. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0388)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.31. Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén ***I (szavazás)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 24. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0389)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.32. Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata ***I (szavazás)

Jelentés a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0390)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Cécile Kashetu Kyenge (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.


8.33. A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

Róża Thun und Hohenstein (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0391)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Virginie Rozière-jelentés – A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner és Stanislav Polčák

Wolf Klinz-jelentés – A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Wolf Klinz-jelentés – A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Peter Simon-jelentés – A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák és Seán Kelly

Jonás Fernández-jelentés – A8-0180/2019
Notis Marias

Othmar Karas és Pervenche Berès-jelentés – A8-0012/2019
Seán Kelly

Markus Ferber-jelentés – A8-0295/2018
Seán Kelly

Enrique Calvet Chambon-jelentés – A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth és Nicola Caputo

Jeroen Lenaers-jelentés – A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins és Jan Zahradil.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.32-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Mireille D'Ornano közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az Idai ciklon utáni helyzet Mozambikban, Malawiban és Zimbabwében (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Idai ciklon utáni helyzet Mozambikban, Malawiban és Zimbabwében (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) és Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, José Manuel Fernandes és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria és Ana Gomes.

Felszólal Christos Stylianides és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.


14. A líbiai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai helyzet (2019/2693(RSP))

Felszólal: Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Knut Fleckenstein.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant és Kati Piri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


15. A Golán-fennsík izraeli területként való elismerése az USA által, valamint a ciszjordániai telepek lehetséges annektálása (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Golán-fennsík izraeli területként való elismerése az USA által, valamint a ciszjordániai telepek lehetséges annektálása (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Maria Arena, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek és Kostas Papadakis.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

A vitát berekesztik.


16. A szudáni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szudáni helyzet (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Paul Rübig.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


17. Az európai választások integritásának védelme, különös tekintettel a kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az európai választások integritásának védelme, különös tekintettel a kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, független, Carlos Coelho és Eugen Freund.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Paul Rübig aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Eugen Freund, aki válaszol arra, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias és David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bruno Gollnisch.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Julian King és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.


18. Az elnök közleménye

Az elnök bejelenti, hogy a DEVE bizottságnak és a BUDG bizottságnak a tegnapi ülésen bejelentett (2019.4.15-i jegyzőkönyv, 8. pont ), a Közép-afrikai Köztársaság számára létrehozott vagyonkezelői alap meghosszabbításáról szóló álláspontja ellen a 24 órás határidőn belül nem emeltek kifogást.

Következésképpen a két bizottság közös álláspontját az elnök hivatalosan továbbítani fogja a Bizottságnak.


19. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I – Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (vita)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Az első vitára 2018. december 11-én került sor (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 23. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.11. pont és 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.12. pont ).

Dan Nica és Christian Ehler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal Lola Sánchez Caldentey (a DEVE bizottság véleményének előadója), Nils Torvalds (a BUDG bizottság véleményének előadója), Martina Dlabajová (a CONT bizottság véleményének előadója), Cristian-Silviu Buşoi (az ENVI bizottság véleményének előadója), Henna Virkkunen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij (a REGI bizottság véleményének előadója), Elsi Katainen (az AGRI bizottság véleményének előadója), Liliana Rodrigues (a CULT bizottság véleményének előadója), Jerzy Buzek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni és Željana Zovko.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić és Alojz Peterle.

Felszólal Carlos Moedas, Dan Nica és Christian Ehler.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.3. pont és 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


20. Piacfelügyelet és termékmegfelelőség ***I (vita)

Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal Miroslav Mikolášik (az ENVI bizottság véleményének előadója), Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Felszólal Elżbieta Bieńkowska és Nicola Danti.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


21. Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása ***I (vita)

Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Francis Zammit Dimech (a JURI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal Anna Záborská (az ITRE bizottság véleményének előadója), Philippe Juvin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Nicola Danti.

Felszólal Mariya Gabriel és Christel Schaldemose.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


22. Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése ***I (vita)

Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Róża Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu és Stanislav Polčák.

Felszólal Věra Jourová és Daniel Dalton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


23. Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (vita)

Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Az első vitára 2018. december 10-én került sor (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 15. pont ).
A kérdést 2018. december 11-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.7. pont )

Pilar Ayuso előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Ricardo Serrão Santos (a PECH bizottság véleményének előadója) és Angélique Delahaye, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias és Kateřina Konečná.

Felszólal Jyrki Katainen és Pilar Ayuso.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


24. A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa ***I (vita)

Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Tiemo Wölken (az ENVI bizottság véleményének előadója), Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias és Alojz Peterle.

Felszólal Jyrki Katainen és Luis de Grandes Pascual.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


25. Julian Assange lehetséges kiadatása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Julian Assange lehetséges kiadatása (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Stelios Kouloglou, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth Stelios Kouloglou felszólalásával kapcsolatban és válaszol ez utóbbi képviselő kékkártyás kérdésére is, és Ana Miranda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Kateřina Konečná.

Felszólal Věra Jourová és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 637.987/OJME).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Viorel Ștefan

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Ivana Maletić

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat