Indiċi 
Minuti
PDF 370kWORD 90k
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dokumenti mressqa
 4.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 5.Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 6.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (dibattitu)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ***I (votazzjoni)
  
8.2.L-adeżjoni tal-UE mal-Att ta' Ġinevra dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi*** (votazzjoni)
  
8.3.L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ***I (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim bejn l-UE u l-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (votazzjoni)
  
8.5.Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda *** (votazzjoni)
  
8.6.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan (votazzjoni)
  
8.7.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić (votazzjoni)
  
8.8.Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
8.9.Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv ***I (votazzjoni)
  
8.10.L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv ***I (votazzjoni)
  
8.11.Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) ***I (votazzjoni)
  
8.12.Rekwiżiti ta' Kapital (Direttiva) ***I (votazzjoni)
  
8.13.Il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament) ***I (votazzjoni)
  
8.14.Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva) ***I (votazzjoni)
  
8.15.Titoli koperti minn bonds sovrani ***I (votazzjoni)
  
8.16.Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji ***I (votazzjoni)
  
8.17.Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku ***I (votazzjoni)
  
8.18.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ***I (votazzjoni)
  
8.19.Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva) ***I (votazzjoni)
  
8.20.Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament) ***I (votazzjoni)
  
8.21.Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
8.22.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (votazzjoni)
  
8.23.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi ***I (votazzjoni)
  
8.24.Regolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju ***I (votazzjoni)
  
8.25.Investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ***I (votazzjoni)
  
8.26.L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali ***I (votazzjoni)
  
8.27.L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I (votazzjoni)
  
8.28.It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi ***I (votazzjoni)
  
8.29.L-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni ***I (votazzjoni)
  
8.30.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża ***I (votazzjoni)
  
8.31.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni ***I (votazzjoni)
  
8.32.Netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni ***I (votazzjoni)
  
8.33.Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali ***I (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Is-sitwazzjoni fil-Mozambique, fil-Malawi u fiż-Żimbabwe wara ċ-ċiklun Idai (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Libja (dibattitu)
 15.Ir-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-Għoljiet tal-Golan bħala territorju Iżraeljan u l-annessjoni possibbli tal-insedjamenti tax-Xatt tal-Punent (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni fis-Sudan (dibattitu)
 17.Protezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tat-theddid internazzjonali għaċ-ċibersigurtà (dibattitu)
 18.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (azzjonijiet meħuda)
 19.Avviż mill-Presidenza
 20.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (dibattitu)
 21.Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha ***I (dibattitu)
 22.Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ***I (dibattitu)
 23.Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur ***I (dibattitu)
 24.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (dibattitu)
 25.Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali ***I (dibattitu)
 26.L-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange (dibattitu)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan
 Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni għall-okkażjoni tan-nirien li ħakmu lill-Katidral Notre Dame ta' Pariġi l-lejl ta' qabel. Hu rringrazzja, f'isem il-Parlament, lis-servizzi għat-tifi tan-nar ta' Pariġi.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet u semmew ukoll in-nirien li ħakmu l-Katidral Notre Dame ta' Pariġi.

Il-President enfasizza l-importanza tar-rwol tal-Parlament matul il-proċess tan-negozjati dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea.

Interventi ta' Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, u Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta' Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Gerard Batten f'isem il-Grupp ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski Membru mhux affiljat, Elmar Brok (Il-President tat ġieħ lil Elmar Brok, li għalih dan kien l-aħħar intervent), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen u Gunnar Hökmark.

Interventi ta' Jean-Claude Juncker u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 15 ta' Novembru 2018 (punt 5.4 tal-Minuti ta' 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Maria Arena (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Dennis Radtke f'isem il-Grupp PPE, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen u Christofer Fjellner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias u Tania González Peñas.

Interventi ta' Marianne Thyssen u Enrique Calvet Chambon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.21 tal-Minuti ta' 16.4.2019.


6. L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.3 tal-Minuti ta' 11.12.2018).

Jeroen Lenaers ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Jens Geier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Karima Delli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Angel Dzhambazki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Emilian Pavel (rapporteur għal opinjoni tal-KumitatLIBE), Jordi Solé (rapporteur għal opinjoni tal-KumitatFEMM), David Casa f'isem il-Grupp PPE, Georgi Pirinski f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas u Marita Ulvskog.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka u Notis Marias.

Interventi ta' Marianne Thyssen u Jeroen Lenaers.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.22 tal-Minuti ta' 16.4.2019.


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

7. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil l-attivista Greta Thunberg li ħadet postha fil-gallarija uffiċjali.

°
° ° °

Interventi ta' Franck Proust u Jean-Marie Cavada.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


8.1. L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0359)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.2. L-adeżjoni tal-UE mal-Att ta' Ġinevra dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi*** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0360)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-att.

Interventi

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) biex tippreċiża l-pożizzjoni tal-Kummissjoni.


8.3. L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

FTEHIM PROVIŻORJU u DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0361)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.4. Ftehim bejn l-UE u l-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0362)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.5. Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda, 2015 [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

Eleonora Forenza (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0363)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.6. Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Viorel Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet (Artikolu 180a, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura))
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti tas-16.4.2019)

Indrek Tarand (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

KANDIDATURA TA' VIOREL ŞTEFAN

Rifjut (P8_TA(2019)0364).


8.7. Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić (votazzjoni)

Rapport dwar in-nomina ta' Ivana Maletić bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet (Artikolu 180a, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura))
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2 tal-Minuti tas-16.4.2019)

KANDIDATURA TA' IVANA MALETIĆ

Adozzjoni (P8_TA(2019)0365)

Interventi

Željana Zovko.


8.8. Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0366)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.9. Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0367)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Wolf Klinz (rapporteur).


8.10. L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0368)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.11. Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0369)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.12. Rekwiżiti ta' Kapital (Direttiva) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/36/UE fir-rigward ta' entitajiet eżentati, kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, ir-rimunerazzjoni, miżuri u setgħat superviżorji u miżuri ta' konservazzjoni kapitali [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0370)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.13. Il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' Rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0371)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Gunnar Hökmark (rapporteur).


8.14. Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 98/26/KE, id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2012/30/UE, id-Direttiva 2011/35/UE, id-Direttiva 2005/56/KE, id-Direttiva 2004/25/KE u d-Direttiva 2007/36/KE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0372)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.15. Titoli koperti minn bonds sovrani ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0373)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.16. Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju; ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej; ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) Nru 2015/760 dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil; ir-Regolament (UE) Nru 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment; ir-Regolament (UE) 2017/1129 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat; u d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Othmar Karas u Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0374)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Pervenche Berès (rapporteur).


8.17. Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Othmar Karas u Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.18. Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Othmar Karas u Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0376)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.19. Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2013/36/UE u 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0377)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.20. Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0378)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.21. Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fil-15 ta' Novembru 2018 (punt 5.4 tal-Minuti ta' 15.11.2018).

Intervent ta' Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL biex titlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim provviżorju, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

Intervent ta': Enrique Calvet Chambon (rapporteur) kontra din it-talba.

B'VSI (157 vot favur, 487 kontra, 7 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0379)

Interventi

Enrique Calvet Chambon fi tmiem il-votazzjoni.


8.22. L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fil-11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.3 tal-Minuti tal-11.12.2018).

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0380)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.23. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u dwar il-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1343/2011 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

Id-dibattitu sar fil-15 ta' Jannar 2018 (punt 13 tal-Minuti ta' 15.1.2018).

Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fis-16 ta' Jannar 2018 (punt 5.3 tal-Minuti ta' 16.1.2018).

Gabriel Mato (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Intervent ta' Peter van Dalen (b'rappreżentanza ta' għadd ta' Membri li jilħaq il-limitu baxx) biex jitlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim provviżorju, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

Interventi ta':: Yannick Jadot u Gabriel Mato, kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta din it-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0381)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.24. Regolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-19 ta' April 2018 (punt 10.10 tal-Minuti ta' 19.4.2018).

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0382)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.25. Investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0383)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.26. L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 15 ta' Jannar 2019 (punt 8.1 tal-Minuti ta' 15.1.2019).

Id-dibattitu sar fit-3 ta' April 2019 (punt 18 tal-Minuti ta' 3.4.2019).

GĦELUQ TAL-EWWEL QARI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0384)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.27. L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 15 ta' Jannar 2019 (punt 8.8 tal-Minuti ta' 15.1.2019).

Id-dibattitu sar fit-3 ta' April 2019 (punt 18 tal-Minuti ta' 3.4.2019).

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0385)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.28. It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi, li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0386)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Andrejs Mamikins (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.


8.29. L-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0387)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.30. Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ETIAS], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntiera] u r-Regolament (UE) Nru 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

Id-dibattitu sar fis-27 ta' Marzu 2019 (punt 24 tal-Minuti ta' 27.3.2019).

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0388)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.31. Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni) u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament Eurodac], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ECRIS-TCN] u r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

Id-dibattitu sar fis-27 ta' Marzu 2019 (punt 24 tal-Minuti ta' 27.3.2019).

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0389)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.32. Netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (riformulazzjoni) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0390)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Cécile Kashetu Kyenge (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.


8.33. Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/... u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

FTEHIM PROVIŻORJU u DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0391)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner u Stanislav Polčák

Rapport Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Rapport Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Rapport Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák u Seán Kelly

Rapport Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Rapport Othmar Karas u Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Rapport Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Rapport Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth u Nicola Caputo

Rapport Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins u Jan Zahradil.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.32.)


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Mireille D'Ornano avżat li hija kienet preżenti, iżda isimha ma kienx imniżżel fir-reġistru tal-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Is-sitwazzjoni fil-Mozambique, fil-Malawi u fiż-Żimbabwe wara ċ-ċiklun Idai (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Mozambique, fil-Malawi u fiż-Żimbabwe wara ċ-ċiklun Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) u Melania Gabriela Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Paulo Rangel f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, José Manuel Fernandes u Carlos Zorrinho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria u Ana Gomes.

Interventi ta': Christos Stylianides u Melania Gabriela Ciot.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Is-sitwazzjoni fil-Libja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Libja (2019/2693(RSP))

Intervent ta': Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR.

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Knut Fleckenstein.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant u Kati Piri.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Ir-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-Għoljiet tal-Golan bħala territorju Iżraeljan u l-annessjoni possibbli tal-insedjamenti tax-Xatt tal-Punent (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ir-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-Għoljiet tal-Golan bħala territorju Iżraeljan u l-annessjoni possibbli tal-insedjamenti tax-Xatt tal-Punent (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE u Maria Arena, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cristian Dan Preda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek u Kostas Papadakis.

Intervent ta': Federica Mogherini.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Is-sitwazzjoni fis-Sudan (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sudan (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo u Paul Rübig.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Protezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tat-theddid internazzjonali għaċ-ċibersigurtà (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Protezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tat-theddid internazzjonali għaċ-ċibersigurtà (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Julian King (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Danuta Maria Hübner f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen Membru mhux affiljat, Carlos Coelho u Eugen Freund.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Paul Rübig biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Eugen Freund, li wieġeb, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias u David McAllister, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bruno Gollnisch.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Julian King u Melania Gabriela Ciot.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (azzjonijiet meħuda)

L-interpretazzjonijiet tal-Artikoli 32, paragrafu 5, l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż u 149a, paragrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat AFCO, tħabbru fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 7 tal-Minuti ta' 15.4.2019).

Il-Grupp EFDD oppona l-interpretazzjoni tal-Artikolu 32, paragrafu 5, l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura fl-iskadenza ta' 24 siegħa stabbilita fl-Artikolu 226, paragrafu 4 tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din l-interpretazzjoni ddaħħlet fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-Erbgħa 17 ta' April 2019.

L-interpretazzjoni tal-Artikolu 149a, paragrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura ma kienet soġġetta għall-ebda oppożizzjoni fl-iskadenza ta' 24 siegħa. Din l-interpretazzjoni għaldaqstant hija meqjusa adottata.


19. Avviż mill-Presidenza

Il-President informa li l-pożizzjoni komuni tal-Kumitat DEVE u tal-Kumitat BUDG dwar l-estensjoni tad-durata tal-Fond Fiduċjarju tal-Unjoni għar-Repubblika Ċentru-Afrikana, imħabbra fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 8 tal-Minuti ta' 15.4.2019), ma kienet soġġetta għal ebda oppożizzjoni fl-iskadenza ta' 24 siegħa.

Konsegwentement, il-President se jibgħat b'mod uffiċjali din il-pożizzjoni komuni lill-Kummissjoni.


20. L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 23 tal-Minuti ta' 11.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 12.11 tal-Minuti ta' 12.12.2018 u punt 12.12 tal-Minuti ta' 12.12.2018).

Dan Nica u Christian Ehler ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lola Sánchez Caldentey (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Nils Torvalds (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Martina Dlabajová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Henna Virkkunen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Lambert van Nistelrooij (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Elsi Katainen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Liliana Rodrigues (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Jerzy Buzek f'isem il-Grupp PPE, Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jakop Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni u Željana Zovko.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić u Alojz Peterle.

Interventi ta': Carlos Moedas, Dan Nica u Christian Ehler.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal-Minuti ta' 17.4.2019 u punt 8.4 tal-Minuti ta' 17.4.2019.


21. Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 305/2011, (UE) Nru 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 u (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttivi 2004/42/KE, 2009/48/KE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE u 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Miroslav Mikolášik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, u Sergio Gaetano Cofferati.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Nicola Danti.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal-Minuti ta' 17.4.2019.


22. Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Francis Zammit Dimech (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI).

Intervent ta': Mariya Gabriel (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anna Záborská (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Philippe Juvin f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Nicola Danti.

Interventi ta': Mariya Gabriel u Christel Schaldemose.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 17.4.2019.


23. Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993, id-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Róża Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan u Jiří Pospíšil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Věra Jourová u Daniel Dalton.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti ta' 17.4.2019.


24. It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 10 ta' Diċembru 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 10.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.7 tal-Minuti ta' 11.12.2018).

Pilar Ayuso ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ricardo Serrão Santos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH) u Angélique Delahaye f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen u Cristian-Silviu Buşoi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Notis Marias u Kateřina Konečná.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Pilar Ayuso.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti ta' 17.4.2019.


25. Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 469/2009 dwar iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tiemo Wölken (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias u Alojz Peterle.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Luis de Grandes Pascual.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 17.4.2019.


26. L-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFDD, Stelios Kouloglou, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth dwar l-affermazzjonijiet ta' Stelios Kouloglou u biex iwieġeb mistoqsija karta blu ta' dan tal-aħħar, u Ana Miranda.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Kateřina Konečná.

Interventi ta': Věra Jourová u Melania Gabriela Ciot.

Id-dibattitu ngħalaq.


27. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 637.987/OJME).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza