Index 
Proces-verbal
PDF 365kWORD 90k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Depunere de documente
 4.Concluziile reuniunii Consiliului European din 10 aprilie 2019 privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (dezbatere)
 5.Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)
 6.Autoritatea Europeană a Muncii ***I (dezbatere)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  8.1.Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***I (vot)
  8.2.Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice *** (vot)
  8.3.Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice ***I (vot)
  8.4.Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (vot)
  8.5.Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă *** (vot)
  8.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan (vot)
  8.7.Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić (vot)
  8.8.Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (vot)
  8.9.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I (vot)
  8.10.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (vot)
  8.11.Cerințele de capital (regulament) ***I (vot)
  8.12.Cerințele de capital (directivă) ***I (vot)
  8.13.Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I (vot)
  8.14.Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)
  8.15.Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (vot)
  8.16.Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I (vot)
  8.17.Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I (vot)
  8.18.Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (vot)
  8.19.Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)
  8.20.Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (vot)
  8.21.Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)
  8.22.Autoritatea Europeană a Muncii ***I (vot)
  8.23.Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (vot)
  8.24.Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi ***I (vot)
  8.25.Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European ***I (vot)
  8.26.Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (vot)
  8.27.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)
  8.28.Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi ***I (vot)
  8.29.Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării ***I (vot)
  8.30.Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (vot)
  8.31.Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației ***I (vot)
  8.32.O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație ***I (vot)
  8.33.Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală ***I (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Situația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai (dezbatere)
 14.Situația din Libia (dezbatere)
 15.Recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor din Cisiordania (dezbatere)
 16.Situația din Sudan (dezbatere)
 17.Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice (dezbatere)
 18.Interpretarea Regulamentului de procedură (cursul dat)
 19.Comunicarea Președintelui
 20.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)
 21.Supravegherea pieței și conformitatea produselor ***I (dezbatere)
 22.Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ***I (dezbatere)
 23.Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I (dezbatere)
 24.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (dezbatere)
 25.Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I (dezbatere)
 26.Posibila extrădare a lui Julian Assange (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan
 Anexa 2 - Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia incendiului care a devastat în cursul nopții Catedrala Notre-Dame de Paris. Președintele a mulțumit, în numele Parlamentului, pompierilor din Paris.


3. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI - Raportor: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Concluziile reuniunii Consiliului European din 10 aprilie 2019 privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (dezbatere)

Declarații ale Consiliului European și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 10 aprilie 2019 privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile și au evocat, de asemenea incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris.

Președintele a subliniat rolul important jucat de Parlament de-a lungul întregului proces de negociere a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gerard Batten, în numele Grupului ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat, Elmar Brok (Președinta a adus un omagiu lui Elmar Brok, aceasta fiind ultima sa intervenție), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen și Gunnar Hökmark.

Au intervenit Jean-Claude Juncker și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 15 noiembrie 2018 (punctul 5.4 al PV din 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Maria Arena (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Dennis Radtke, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen și Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias și Tania González Peñas.

Au intervenit Marianne Thyssen și Enrique Calvet Chambon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.21 al PV din 16.4.2019.


6. Autoritatea Europeană a Muncii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 5.3 al PV din 11.12.2018).

Jeroen Lenaers și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Jens Geier (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Emilian Pavel (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Jordi Solé (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), David Casa, în numele Grupului PPE, Georgi Pirinski, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Kostas Papadakis, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas și Marita Ulvskog.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka și Notis Marias.

Au intervenit Marianne Thyssen și Jeroen Lenaers.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.22 al PV din 16.4.2019.


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

7. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit militantei Greta Thunberg, care a luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

Au intervenit Franck Proust și Jean-Marie Cavada.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0359)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.2. Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0360)

Parlamentul a aprobat aderarea Uniunii Europene la act.

Intervenții

Marianne Thyssen (membră a Comisiei), pentru a preciza poziția Comisiei.


8.3. Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚII ALE COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0361)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.4. Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0362)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.5. Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

Eleonora Forenza (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0363)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.6. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)
(Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 a PV din 16.4.2019)

Indrek Tarand (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

CANDIDATURA LUI VIOREL ŞTEFAN

Respins (P8_TA(2019)0364).


8.7. Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a dnei Ivana Maletić ca membră a Curții de Conturi [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)
(Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 a PV din 16.4.2019)

CANDIDATURA IVANEI MALETIĆ

Adoptat (P8_TA(2019)0365)

Intervenții

Željana Zovko.


8.8. Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0366)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.9. Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0367)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Wolf Klinz (raportor).


8.10. Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0368)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.11. Cerințele de capital (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0369)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.12. Cerințele de capital (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0370)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.13. Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0371)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Gunnar Hökmark (raportor).


8.14. Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0372)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.15. Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENT

Aprobat (P8_TA(2019)0373)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.16. Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0374)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Pervenche Berès (raportoare).


8.17. Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.18. Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0376)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.19. Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0377)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.20. Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0378)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.21. Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 15 noiembrie 2018 (punctul 5.4 al PV din 15.11.2018).

Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, a intervenit pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

A intervenit Enrique Calvet Chambon (raportor) împotriva cererii respective.

Prin AN (157 pentru, 487 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0379)

Intervenții

Enrique Calvet Chambon după votare.


8.22. Autoritatea Europeană a Muncii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 5.3 al PV din 11.12.2018).

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0380)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.23. Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

Dezbaterea a avut loc la 15 ianuarie 2018 (punctul 13 al PV din 15.1.2018).

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2018 (punctul 5.3 al PV din 16.1.2018).

Gabriel Mato (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Peter van Dalen (reprezentând un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus) a intervenit pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Au intervenit Yannick Jadot și Gabriel Mato, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0381)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.24. Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 19 aprilie 2018 (punctul 10.10 al PV din 19.4.2018).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0382)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.25. Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0383)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.26. Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 15 ianuarie 2019 (punctul 8.1 al PV din 15.1.2019).

Dezbaterea a avut loc la 3 aprilie 2019 (punctul 18 al PV din 3.4.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0384)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.27. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 15 ianuarie 2019 (punctul 8.8 al PV din 15.1.2019).

Dezbaterea a avut loc la 3 aprilie 2019 (punctul 18 al PV din 3.4.2019).

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0385)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.28. Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0386)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Andrejs Mamikins (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


8.29. Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0387)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.30. Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

Dezbaterea a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 24 al PV din 27.3.2019).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0388)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.31. Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației ***I (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

Dezbaterea a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 24 al PV din 27.3.2019).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0389)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.32. O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație (reformare) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0390)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Cécile Kashetu Kyenge (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


8.33. Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

Róża Thun und Hohenstein (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0391)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner și Stanislav Polčák

Raport Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Raport Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Raport Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Raport Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Raport Othmar Karas și Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Raport Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Raport Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth și Nicola Caputo

Raport Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins și Jan Zahradil.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.32.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Mireille D'Ornano a anunțat că a fost prezentă, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Situația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) și Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, José Manuel Fernandes și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria și Ana Gomes.

Au intervenit Christos Stylianides și Melania Gabriela Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Situația din Libia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Libia (2019/2693(RSP))

A intervenit Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant și Kati Piri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor din Cisiordania (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor din Cisiordania (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE și Maria Arena, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek și Kostas Papadakis.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Situația din Sudan (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Sudan (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Paul Rübig.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, neafiliat, Carlos Coelho și Eugen Freund.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Paul Rübig pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Eugen Freund, care a răspuns, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias și David McAllister, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bruno Gollnisch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Julian King și Melania Gabriela Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Interpretarea Regulamentului de procedură (cursul dat)

Interpretările articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță și articolului 149a alineatul (2) din Regulamentul de procedură, date de Comisia AFCO, au fost anunțate ieri în ședință plenară (punctul 7 al PV din 15.4.2019).

Grupul EFDD și-a exprimat opoziția față de interpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură în termenul de 24 de ore stabilit prin articolul 226 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

În consecință, interpretarea respectivă este înscrisă în perioada de timp afectată votării de miercuri, 17 aprilie 2019.

Interpretarea articolului 149a alineatul (2) din Regulamentul de procedură nu a făcut obiectul unei opoziții în termenul de 24 de ore. Prin urmare, interpretarea respectivă se consideră adoptată.


19. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că pozițía comună a comisiilor DEVE și BUDG referitoare la prelungirea Fondului fiduciar al Uniunii pentru Republica Centrafricană, anunțată în plen în cursul zilei de ieri (punctul 8 al PV din 15.4.2019), nu a făcut obiectul unei opoziții în termenul de 24 de ore.

În consecință, Președintele va transmite Comisiei în mod oficial poziția comună respectivă.


20. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 23 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost trimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, 12 decembrie 2018 (punctul 12.11 al PV din 12.12.2018 și punctul 12.12 al PV din 12.12.2018).

Dan Nica și Christian Ehler și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit Lola Sánchez Caldentey (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Nils Torvalds (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Martina Dlabajová (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Henna Virkkunen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Lambert van Nistelrooij (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Elsi Katainen (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Liliana Rodrigues (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Jerzy Buzek, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić și Alojz Peterle.

Au intervenit Carlos Moedas, Dan Nica și Christian Ehler.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 17.4.2019 și punctul 8.4 al PV din 17.4.2019.


21. Supravegherea pieței și conformitatea produselor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit Miroslav Mikolášik (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Dobromir Sośnierz, neafiliat, și Sergio Gaetano Cofferati.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și Nicola Danti.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 17.4.2019.


22. Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose și-a prezentat raportul.

A intervenit Francis Zammit Dimech (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI).

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Anna Záborská (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Philippe Juvin, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, și Nicola Danti.

Au intervenit Mariya Gabriel și Christel Schaldemose.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 17.4.2019.


23. Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Róża Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu și Stanislav Polčák.

Au intervenit Věra Jourová și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 17.4.2019.


24. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 10 decembrie 2018 (punctul 15 al PV din 10.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 11 decembrie 2018 (punctul 5.7 al PV din 11.12.2018).

Pilar Ayuso și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Ricardo Serrão Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH) și Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias și Kateřina Konečná.

Au intervenit Jyrki Katainen și Pilar Ayuso.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 17.4.2019.


25. Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Tiemo Wölken (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, și Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias și Alojz Peterle.

Au intervenit Jyrki Katainen și Luis de Grandes Pascual.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 17.4.2019.


26. Posibila extrădare a lui Julian Assange (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Posibila extrădare a lui Julian Assange (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, Stelios Kouloglou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth cu privire la afirmația lui Stelios Kouloglou și pentru a răspunde la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către acesta din urmă, și Ana Miranda.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Kateřina Konečná.

Au intervenit Věra Jourová și Melania Gabriela Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.


27. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 637.987/OJME).


28. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anexa 2 - Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate