Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0397(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0386/2018

Esitatud tekstid :

A8-0386/2018

Arutelud :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Hääletused :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg

4. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.2).

Guillaume Balas tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sven Schulze fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sven Schulze (arutelu korralduse teemal), Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom ja Rina Ronja Kari.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins ja David Coburn fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers (arutelu korralduse teemal), Ana Miranda ja João Pimenta Lopes.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Guillaume Balas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.5.

(Istung katkestati kell 9.54.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika