Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0397(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0386/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0386/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

4. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.2).

Guillaume Balas esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sven Schulze PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sven Schulze keskustelun johtamisesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom ja Rina Ronja Kari.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins ja David Coburn EFDD-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers keskustelun johtamisesta, Ana Miranda ja João Pimenta Lopes.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Guillaume Balas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.5.

(Istunto keskeytettiin klo 9.54.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö