Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0397(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0386/2018

Pateikti tekstai :

A8-0386/2018

Debatai :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras

4. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.2 punktas)

Guillaume Balas pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Sven Schulze PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Sven Schulze dėl diskusijų eigos, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom ir Rina Ronja Kari.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins ir David Coburn EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers dėl diskusijų eigos, Ana Miranda ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Guillaume Balas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.5 punktas

(Posėdis sustabdytas 09.54 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika