Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0397(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0386/2018

Ingediende teksten :

A8-0386/2018

Debatten :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

4. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 5.2 van de notulen van 11.12.2018).

Guillaume Balas leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sven Schulze, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Sven Schulze, over het verloop van het debat, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom en Rina Ronja Kari.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins en David Coburn, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, over het verloop van het debat, Ana Miranda en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Guillaume Balas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 18.4.2019.

(De vergadering wordt om 09.54 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid