Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0397(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0386/2018

Texte depuse :

A8-0386/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg

4. Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 5.2 al PV din 11.12.2018).

Guillaume Balas și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Sven Schulze, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Sven Schulze, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom și Rina Ronja Kari.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins și David Coburn, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Ana Miranda și João Pimenta Lopes.

Au intervenit Marianne Thyssen și Guillaume Balas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 18.4.2019.

(Ședința a fost suspendată la 9.54.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate