Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0397(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0386/2018

Predkladané texty :

A8-0386/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg

4. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 11. decembra 2018 (bod 5.2 zápisnice zo dňa 11.12.2018)

Guillaume Balas uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sven Schulze v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Sven Schulze k priebehu rozpravy, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom a Rina Ronja Kari.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins a David Coburn v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers k priebehu rozpravy, Ana Miranda a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Guillaume Balas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.54 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia