Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg

6. Euroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga (arutelu)
CRE

Euroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga (2019/2673(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Krišjānis Kariņš (Läti Vabariigi peaminister).

Sõna võttis Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Juhataja tänas Jean-Claude Junckerit osalemise ja koostöö eest.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig ja Hannes Hanso.

Sõna võttis Krišjānis Kariņš.

Juhataja tegi Euroopa tulevikku käsitlevate arutelude seeria kohta lühikese avalduse.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika