Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras

6. Diskusijos su Latvijos Ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema (diskusijos)
Stenograma

Diskusijos su Latvijos Ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema (2019/2673(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Krišjānis Kariņš (Latvijos Ministras Pirmininkas).

Kalbėjo Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Pirmininkas padėkojo Jean-Claude Juncker už jo veiklą ir bendradarbiavimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig ir Hannes Hanso.

Kalbėjo Krišjānis Kariņš.

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą dėl keleto diskusijų dėl Europos ateities.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika