Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra

6. Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni (debates)
CRE

Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni (2019/2673(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Krišjānis Kariņš (Latvijas premjerministrs).

Uzstājās Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Sēdes vadītājs pateicās Jean-Claude Juncker par viņa iesaistīšanos un sadarbību.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig un Hannes Hanso.

Uzstājās Krišjānis Kariņš.

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu par debatēm par Eiropas nākotni.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika