Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

6. Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa (2019/2673(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš (premier van Letland).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

De Voorzitter dankt Jean-Claude Juncker voor zijn inzet en zijn samenwerking.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig en Hannes Hanso.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš.

De Voorzitter legt een korte verklaring af over de reeks debatten over de toekomst van Europa.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid