Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg

6. Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei (2019/2673(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Krišjānis Kariņš (prim-ministrul Letoniei).

A intervenit Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Președintele i-a mulțumit lui Jean-Claude Juncker pentru angajament și cooperare.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Bruno Gollnisch, neafiliat.

A intervenit Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig și Hannes Hanso.

A intervenit Krišjānis Kariņš.

Președintele a făcut o scurtă declarație cu privire la seria de dezbateri despre viitorul Europei.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate