Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

6. Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (2019/2673(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Krišjānis Kariņš (Lettlands premiärminister).

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talmannen tackade Jean-Claude Juncker för hans engagement och hans samarbete.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös.

Talare: Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig och Hannes Hanso.

Talare: Krišjānis Kariņš.

Talmannen gjorde ett kort uttalande om raden av debatter om Europas framtid.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy