Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

7. De politiska gruppernas sammansättning
Fullständigt förhandlingsreferat

David Borrelli tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan hade anslutit sig till ALDE-gruppen med verkan från den 17 april 2019.

°
° ° °

Talare: Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl och Fabio Massimo Castaldo.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy