Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0423(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0196/2019

Ingivna texter :

A8-0196/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0394

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

8.2. Protokoll till avtalet mellan EG och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen, i syfte att utvidga detta avtal till att omfatta brottsbekämpning [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0394)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy