Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0353(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0277/2018

Внесени текстове :

A8-0277/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0397

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

8.5. Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Изказаха се Marco Zullo, от името на групата EFDD, за да поиска измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Nicola Danti (докладчик), срещу това искане.

Парламентът отхвърля искането

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0397)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност