Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0353(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0277/2018

Ingediende teksten :

A8-0277/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0397

Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

8.5. Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Het woord wordt gevoerd door Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, om te vragen dat de amendementen vóór het voorlopig akkoord in stemming worden gebracht, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Nicola Danti (rapporteur), die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0397)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid