Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0353(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0277/2018

Predkladané texty :

A8-0277/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0397

Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg

8.5. Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Vystúpili títo poslanci: Marco Zullo v mene skupiny EFDD so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku, a Nicola Danti proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0397)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia