Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2019

Ingivna texter :

A8-0029/2019

Debatter :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0399

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

8.7. Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Talare: Róża Thun und Hohenstein begärde som företrädare för fler än 38 ledamöter att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen; Daniel Dalton (föredragande) uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (295 röster för, 331 röster emot, 17 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0399)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy