Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0236(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0405/2018

Ingediende teksten :

A8-0405/2018

Debatten :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Stemverklaringen
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

8.10. Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 12 december 2018 (punt 28 van de notulen van 12.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 13 december 2018 (punt 9.3 van de notulen van 13.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0402)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie), vóór de stemming.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid