Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0068/2019

Ingivna texter :

A8-0068/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

8.14. Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josef Weidenholzer och Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den13 februari 2019 (punkt 8.15 i protokollet av den 13.2.2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0406)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy