Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus (hääletus)

8.2. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll *** (hääletus)

8.3. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I (hääletus)

8.4. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)

8.5. Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I (hääletus)

8.6. Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I (hääletus)

8.7. ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I (hääletus)

8.8. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (hääletus)

8.9. Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (hääletus)

8.10. Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (hääletus)

8.11. Digitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027 ***I (hääletus)

8.12. Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ ***I (hääletus)

8.13. Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I (hääletus)

8.14. Õigusprogramm ***I (hääletus)

8.15. Õiguste ja väärtuste programm ***I (hääletus)

8.16. Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv (hääletus)
Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika