Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras

8. Balsuoti skirtas laikas
Stenograma

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas (balsavimas)

8.2. EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas *** (balsavimas)

8.3. Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I (balsavimas)

8.4. Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)

8.5. Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I (balsavimas)

8.6. Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I (balsavimas)

8.7. ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I (balsavimas)

8.8. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (balsavimas)

8.9. Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I (balsavimas)

8.10. Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (balsavimas)

8.11. 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa ***I (balsavimas)

8.12. Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ ***I (balsavimas)

8.13. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (balsavimas)

8.14. Teisingumo programa ***I (balsavimas)

8.15. Teisių ir vertybių programa ***I (balsavimas)

8.16. Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius (balsavimas)
Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika