Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa och Daniel Hannan

Betänkande Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Betänkande Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Betänkande Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer och Jiří Pospíšil

Betänkande Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Betänkande Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria och Nicola Caputo.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy