Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0330A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2019

Внесени текстове :

A8-0076/2019

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0415

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

13. Европейска гранична и брегова охрана ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Carlos Coelho, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Diane James, от името на групата EFDD, Giancarlo Scottà, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Ангел Джамбазки, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward и Željana Zovko.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Roberta Metsola.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.8 от протокола от 17.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност