Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0330A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0076/2019

Indgivne tekster :

A8-0076/2019

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0415

Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg

13. Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Jens Geier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Diane James for EFDD-Gruppen, Giancarlo Scottà for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward og Željana Zovko.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Roberta Metsola.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.8 i protokollen af 17.4.2019.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik