Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0330A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0076/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0076/2019

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0415

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

13. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Geier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bill Etheridge, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Giancarlo Scottà ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge ja Emil Radev.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward ja Željana Zovko.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Roberta Metsola.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 16.8.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö