Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0330A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0076/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0076/2019

Viták :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0415

Jegyzőkönyv
2019. április 17., Szerda - Strasbourg

13. Európai Határ- és Parti Őrség ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Jens Geier (a BUDG bizottság véleményének előadója), Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Péter Niedermüller, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bill Etheridge, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Giancarlo Scottà, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward és Željana Zovko.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Roberta Metsola.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 16.8. pont .

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat