Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0330A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0076/2019

Pateikti tekstai :

A8-0076/2019

Debatai :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0415

Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras

13. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Jens Geier (BUDG komiteto nuomonės referentas), Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Péter Niedermüller S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, (nesutiko, kad Bill Etheridge pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Diane James EFDD frakcijos vardu, Giancarlo Scottà ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, (nesutiko, kad Michaela Šojdrová pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward ir Željana Zovko.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Roberta Metsola.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 16.8 punktas

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika