Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0330A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0076/2019

Teksty złożone :

A8-0076/2019

Debaty :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0415

Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

13. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Diane James w imieniu grupy EFDD, Giancarlo Scottà w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward i Željana Zovko.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Roberta Metsola.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.8 protokołu z dnia 17.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności