Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0330A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0076/2019

Ingivna texter :

A8-0076/2019

Debatter :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0415

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

13. Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Diane James för EFDD-gruppen, Giancarlo Scottà för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward och Željana Zovko.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Roberta Metsola.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.8 i protokollet av den 17.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy