Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0061(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0434/2018

Внесени текстове :

A8-0434/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

14. Визов кодекс ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 11 декември 2018 г. (точка 5.14 от протокола от 11.12.2018 г.).

Juan Fernando López Aguilar представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Isabella De Monte, от името на групата S&D, Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge и Ruža Tomašić.

Изказаха се Miguel Arias Cañete (член на Комисията) и Juan Fernando López Aguilar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.9 от протокола от 17.4.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност