Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0061(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0434/2018

Indgivne tekster :

A8-0434/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg

14. Visumkodeks ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den 11. december 2018 (punkt 5.14 i protokollen af 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Isabella De Monte for S&D-Gruppen, Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge og Ruža Tomašić.

Talere: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.9 i protokollen af 17.4.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik