Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0061(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0434/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0434/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

14. Viisumisäännöstö ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Asia palautettiin 11. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.14).

Juan Fernando López Aguilar esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Isabella De Monte S&D-ryhmän puolesta, Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho ja Cécile Kashetu Kyenge.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete (komission jäsen) ja Juan Fernando López Aguilar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 16.9.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö