Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0061(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0434/2018

Teksty złożone :

A8-0434/2018

Debaty :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

14. Kodeks wizowy ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.14 protokołu z dnia 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Isabella De Monte w imieniu grupy S&D, Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge i Ruža Tomašić.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Juan Fernando López Aguilar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.9 protokołu z dnia 17.4.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności