Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0061(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0434/2018

Ingivna texter :

A8-0434/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

14. Viseringskodex ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 11 december 2018 (punkt 5.14 i protokollet av den 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabella De Monte för S&D-gruppen, Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge och Ruža Tomašić.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.9 i protokollet av den 17.4.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy