Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0400A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0020/2018

Ingivna texter :

A8-0020/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0410

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

16.2. Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A8-0020/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0410)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy