Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0399(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0012/2018

Ingivna texter :

A8-0012/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0411

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

16.3. Anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A8-0012/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0411)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy