Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0031(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0197/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0197/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0412

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

16.4. Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση *** (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0412)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.

Παρεμβάσεις

Jean Arthuis (εισηγητής).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου