Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0442/2018

Ingivna texter :

A8-0442/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0418

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

16.11. Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Emil Radev (A8-0442/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, PARLAMENTETS UTTALANDE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0418)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy