Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg

16. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


16.1. Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A8-0190/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0409)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.2. Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A8-0020/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0410)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.3. Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A8-0012/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0411)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.4. Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK UREDBE SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0412)

Parlament je odobril osnutek uredbe Sveta.

Govori

Jean Arthuis (poročevalec).


16.5. Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0413)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.


16.6. Sprememba statuta Evropske investicijske banke * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi statuta Evropske investicijske banke [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0414)


16.7. Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložil odbor TRAN, v skladu s členom 105(3) Poslovnika, o delegirani uredbi Komisije z dne 13. marca 2019 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Pristojna poslanka: Dominique Riquet

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


16.8. Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0415)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.9. Vizumski zakonik ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 11. decembra 2018 (točka 5.14 zapisnika z dne 11.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0416)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Juan Fernando López Aguilar (poročevalec).


16.10. Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0417)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.11. Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Emil Radev (A8-0442/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA PARLAMENTA in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0418)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.12. Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Julia Reda (A8-0084/2019)

Razprava je potekala dne 11. marca 2019 (točka 19 zapisnika z dne 11.3.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja13. marca 2019 (točka 19.1 zapisnika z dne 13.3.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0419)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.13. Instrument za povezovanje Evrope ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička (A8-0409/2018)

Razprava je potekala dne 11. decembra 2018 (točka 21 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 12. decembra 2018 (točka 19.2 zapisnika z dne 12.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0420)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.14. Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0421)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov