Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0354/2018

Внесени текстове :

A8-0354/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

19. Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 14 ноември 2018 г. (точка 8 от протокола от 14.11.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 14 ноември 2018 г. (точка 14.7 от протокола от 14.11.2018 г.).

Bas Eickhout представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Henna Virkkunen (докладчик по становище на комисията TRAN), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, и Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Seán Kelly.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 18.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност