Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0143(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0354/2018

Indgivne tekster :

A8-0354/2018

Forhandlinger :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2019 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg

19. Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 14. november 2018 (punkt 8 i protokollen af 14.11.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 14. november 2018 (punkt 14.7 i protokollen af 14.11.2018).

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, og Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 18.4.2019.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik