Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0143(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0354/2018

Ingediende teksten :

A8-0354/2018

Debatten :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Stemmingen :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Stemverklaringen
PV 18/04/2019 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

19. CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 14 november 2018 (punt 8 van de notulen van 14.11.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 14 november 2018 (punt 14.7 van de notulen van 14.11.2018).

Bas Eickhout leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, en Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Bas Eickhout.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 18.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid